Stredná odborná škola technická

Stredná odborná škola technická ponuka učebné obory prevažne technického zamerania. Škola ponúka svojim žiakom vysoko kvalifikované formy štúdia spojené s odborným výcvikom žiakov vo vybavených dielňach a učebniach. Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení plniť úlohy a požiadavky zamestnávateľov v daných výrobných odvetviach.

Elektromechanik

Základom tohto odboru je orientácia na silnoprúdovú kabeláž, silnoprúdové elektrotechnické súčiastky, a eletroinštalácie v budovách. Absolvent sa uplatní ako odborník na silnoprúdovú techniku.

Čítaj viac o tomto učebnom odbore... Stiahni si informačný leták

Mana60r v autoelektronika

Automatizér je určený žiakom, ktorých zaujíma moderná riadiaca technika výrobných procesov a inštalácie automatizovaných výrobných liniek. Žiaci sa pripravujú na navrhovanie a montáž elektrotechnických/pneumatických súčiastok a obvodov, montáž výpočtovej techniky, meracej techniky, automatizačných snímačov, ovládačov a aktuátorov. Po úspešnom ukončení štúdia sa absolventi môžu uplatniť v strojárskych i elektrotechnických podnikoch.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Stolársky technik

Trojročný program pre žiakov, ktorí chcú pracovat ako odborníci v drevárskom priemysle. Hlavnú náplň tvorí vzdelávacieho programu tvorí ručné obrábanie dreva. Absolventi sa uplatnia ako kvalifikovaný pracovníci vo firmách spracujúcich drevo. V školskom roku 2018/2019 sa neotvára

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Autoelektronika

Školský vzdelávací program Autoelektronika je určený pre chlapcov aj dievčatá, ktorým učarovali autá a majú chuť spoznať elektroniku a riadiace systémy moderných automobilov. Diagnostika, motorový manažment, konštrukcia automobilov a autoelektronika tvorí hlavnú náplň tohto školského vzdelávacieho programu. Absolventi sa uplatnia ako odborníci na autoelektroniku v autoservisoch ale aj vo výrobných firmách pre automobily.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Osobný počítač a počítačové siete

Školský vzdelávací program Osobný počítač a počítačové siete je určený chlapcom aj dievčatám, ktorí chcú poznať technickú stránku osobného počítača, jeho funkčnosť, programové vybavenie
a prácu PC sietí. Naučia sa zostavovať, konfi gurovať a opravovať PC a PC siete. Absolvent sa uplatníako správca PC sietí, informačný technik a všade tam , kde sa využívajú informačno-komunikačné
technológie.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Osobný počítač a počítačové siete

Školský vzdelávací program Programovanie a riadenie CNC strojov je v súčasnosti jeden z najžiadanejších odborov na trhu práce. Je určený na prípravu študentov v programovaní preužívateľské prostredie a taktiež pre programovanie číslicovo riadených strojov v automatizovanýchvýrobných procesoch. Absolventi nájdu uplatnenie ako operátor CNC strojov alebo ako systémový programátor.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Energetika

Školský vzdelávací program Energetika je určený pre chlapcov, ktorých zaujíma silnoprúdová elektrotechnika a chcú sa naučiť ako sa vyrába a rozvádza elektrická energia. Základ programu tvorí elektroinštalácia v budovách, tvorba projektovej dokumentácie a alternatívne zdroje energie. Absolvent sa uplatní ako odborník na silnoprúdovú elektrotechniku v oblasti inštalácie, merania a regulácie energetických zdrojov.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná