Školský internát

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa kvalifikovaný vychovávatelia snažia o podnentné a tvorivé prostredie na všestranný rozvoj každého žiaka. Uplatňujú koncepciu tvorivo-humannitného modelu výchovy, vytvárajú optimálne podmienky pre kvalitnú výchovu žiakov, ich začlenenie do pracovno-spoločenského života a na podporu rozvoja osobytných vlastností a talentu. Hlavnou prioritou vychovávateľov je poskytnúť bohaté spektrum aktivít na zmysluplné a kvalitné využitie volného času.Internát pri Spojenej škole v Nižnej poskytuje žiakom našej školy ubytovacie a stravovacie služby. Ubytovanie zabezpečujeme v dvoj a trojposteľových izbách bunkového spôsobu. Mesačný poplatok za ubytovanie je 13,28€. Stravovanie v školskej jedálni. Vo voľnom čase majú k dispozícii telocvičňu, plaváreň, tenisové kurty, posilňovňu, relaxačný a biliardový klub, kalčeto, internet a knižnicu.

  • internat-02
  • internat-03
  • internat-04
  • internat-1

Simple Image Gallery Extended

Organizácia denného programu v školskom internáte

Dopoludňajší program

Školské vyučovanie

Odpoludňajší program

14:00 - osobné voľno, vychádzky
16:00 - štúdium
18:00 - večera
18:30 - záujmová činnosť
22:00 - nočný kľud

Internát, v ktorom sa stále niečo deje...

Internát pri  Spojenej škole v Nižnej neposkytuje študentom našej školy a žiakom gymnázia M. Hattalu v Trstenej iba ubytovanie a stravovacie služby, ale  najmä podnetné tvorivé prostredie na všestranný rozvoj každého študenta. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa kvalifikovaní vychovávatelia snažia uplatňovať koncepciu  tvorivo-humanitného modelu výchovy , vytvárať optimálne podmienky pre kvalitnú výchovu žiakov, ich začlenenie do pracovno-spoločenského života a na podporu rozvoja osobnostných vlastností a talentu. Hlavnou prioritou vychovávateľov je poskytnúť študentom bohaté spektrum aktivít na zmysluplné a kvalitné využitie voľného času.

Tu si môžete stiahnuť prihlášku do ŠI

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná