Zmluvy 2017

Zmluvy od 1.1.2017 (Excel)

 
PDF

Názov

Dodávateľ

Doba trvania Dátum zverejnenia
 pdf-icon-small   Zmluva o nájme nebytových priestorov              Veronika Brunčáková,  Matuškova 466/3, 027 43 Nižná                     od 1.1.2017 do 31.12.2017            11.1.2017                     
 pdf-icon-small  Zmluva o nájme nebytových priestorov     REBEL s.r.o., Mozartova 16, 811 02 Bratislava  od 1.1.2017 do 31.12.2017  11.1.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o inzercii  REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava  Deň vydania periodika  11.1.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o inzercii  REGIONPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava  Deň vydania periodika  2.2.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o vykonaní a úhrade za služby  Juraj Olejník, Západ, 1056/13 - 26, 028 01 Trstená  od 1.1.2017 do 31.12.2017    6.2.2017
 pdf-icon-small  Dodatok č.1/2017 k zmluve o dodávke tepla č. TE 02-066/06  Komterm Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina  od 1.1.2017 do 31.12.2017  9.2.3017
 pdf-icon-small  Zmluva o poskytnutí finančného daru  Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava  31.01.2017  20.02.2017
 pdf-icon-small  Darovacia zmluva  Ing. Vladimíra Kozáčiková, RNDr. Tamara Adámusová    20.02.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o budúcej zmluve  Ing. Igor Sameliak - INREZ, Or. Veselé 583, 029 62  do 31.8.2018  7.3.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o zabezpečení a organizovaní celoslovenskej súťaže  MVSR Okresný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina    15.3.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o poskytnutí finančného daru  Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava    10.04.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o duálnom vzdelávaní  MTS spol. s.r.o., 53, Krivá, 027 55  do 03.03.2024  10.4.2017
 pdf-icon-small  Dodatok k zmluve č.1  COR Waste s.r.o, MDŽ 1036/326, Dolný Kubín, 026 01    1.6.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o dielo  OTIS výťahy s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava  do 31.8.2017  13.6.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o poskytnutí finančného daru  Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava    19.6.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o spolupráci

 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.

Štúrova 3, 811 02 Bratislava

 do 22.06.2019  23.6.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o poskytnutí grantu  SAAIC, Krížikova 9, 811 04 Bratislava  od 1.7.2017 do 30.6.2018  23.6.2017
 pdf-icon-small  Dodatok č.1 k zmluve G3KF520G  OTIS výťahy s.r.o., Rožňavská 2, 830 00 Bratislava    30.6.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o spolupráci  IES Ltd.,Vídeňská 119, 619 00 Brno, ČR  neurčito  6.7.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o zverení majetku  SOŠP, Sládkovičova 104, 034 01 Ružomberok    6.7.2017
 pdf-icon-small  Dodatok k zmluve  Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava    18.9.2017
 pdf-icon-small  Dodatok č. 1 k zmluve č. EL NN 12-066/2012  Komterm Slovensko, a.s., Na stsnicu 22, 010 09 Žilina  od 1.1.2018 do 31.12.2018  22.9.2017
 pdf-icon-small  Dohoda o spolupráci  Centrum PPPaP, Nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo  20.9.2017  22.9.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o spolupráci  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava  22.-23.9.2017  21.9.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o spolupráci  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava  22.-23.9.2017  21.9.2017
 pdf-icon-small  Darovacia zmluva  Siemens s.r.o., Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava    29.9.2017
 pdf-icon-small  Nájomná zmluva na auto  Ladislav Húska, Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín  1.7.2017 do 31.8.2018  29.9.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o realizácii koncertu  BD-production, s.r.o., M. R. Štefánika 1152/26, 926 01 Sereď  8.11.2017  24.10.2017
 pdf-icon-small  Dodatok č. 9 k zmluve č 20041123/971  Dsi data s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo  od 1.11.2017  27.10.2017
 pdf-icon-small  Darovacia zmluva  Združenie technického rozvoja Oravy, Hattalova 471, 026 01 Nižná  6.10.2017  27.10.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o spolupráci  Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava  15.11.2017  16.11.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o poskytnutí finančného daru  Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava  17.10.2017  22.11.2017
 pdf-icon-small  Zmluva o spolupráci  Kat. univrrzita v Ružomberku, Habovská cesta 1, 034 01 Ružomberok    
 pdf-icon-small  Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov  Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava  od 30.9.2017 do 30.9.2018  8.12.2017
 pdf-icon-small  Dohoda o používaní platobnej karty  Štátna pokladnica, Radlinského 32,81005 Bratislava 15  3 roky  20.12.2017
         
         
         
         
         
         

     

                                                                                               

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná