Zmluvy 2015

Zmluvy od 15.1.2012 (Excel)

PDF

Názov

Dodávateľ

Doba trvania Dátum zverejnenia
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 20.1.2015
pdf-icon-small Kúpna zmluva Juraj Reguly 19.1.2015 5.2.2015
pdf-icon-small Zmluva o inzercii Regionpress s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnava  deň vydania 4.2.2015
pdf-icon-small  Zmluva o výpožičke ŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava počas trvania zmluvy o spolupráci 10.2.2015
pdf-icon-small Zmluva o nájme nebytových priestorov Veronika Brunčáková, Matuškova 466/3, 027 43 Nižná 1.1.2015 do 31.12.2015 26.2.2015
pdf-icon-small Zmluva o dielo Julius Murár 1.1.2015 do 31.12.2015 26.2.2015
pdf-icon-small Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže "Kreativita mladých grafikov 2015" MVSR-okresný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina 1.1.2015 do 31.12.2015 3.3.2015
pdf-icon-small Zmluva o vykonávaní a úhrade za poskytované za služby Olejník Juraj, Západ 1056/13 - 26, 028 01 Trstená 1.1.2015 do 31.12.2015 10.1.2015
pdf-icon-small Zmluva o prenájme hnuteľnej veci AG FOODS s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok 20.1.2014 do 19.1.2017 10.3.2015
pdf-icon-small Zmluva o inzercii Regionpress s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnava deň vydania 12.3.2015
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 24.3.2015
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 25.2.2015 do 30.6.2015 24.3.2015
pdf-icon-small Zmluva o zneškodňovaní biolog. odpadu COR Waste, MDŽ 1036/26, 026 01 Dolný Kubín 1.04.2014 do 30.06.2016 19.4.2015
pdf-icon-small Kúpna zmluva DIDACTIC Martin, Novomeského 5/24, 036 01 Martin 30 dní od účinosti zmluvy 18.5.2015
pdf-icon-small Dodatok č.1/2016 k zmluve č. EL NN 12-066/2012 Komterm Slovensko, a.s.,Na stanicu 22, 010 09 Žilina 1.1.2016 do 31.12.2016 26.5.2015
pdf-icon-small Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, Trnavská cesta č. 50/B, Bratislava 2 neurčito 26.5.2015
pdf-icon-small Zamestnávateľská zmluva DDS Stabilita neurčito 26.5.2015
pdf-icon-small kúpna zmluva Kontakt plus s.r.o., Gelnická 16, 831 06 Bratislava 02-07.2015 28.5.2015
pdf-icon-small Zmluva o inzercii Regionpress s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnava deň vydania 12.6.2015
pdf-icon-small Zmluva o dielo Juraj Reguly do 31.5.2015 15.6.2015
pdf-icon-small Zmluva o spolupráci 1260/15 CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislava neurčito 19.6.2015
pdf-icon-small Zmluva o spolupráci 1257/15 CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislava neurčito 19.6.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 1 k zmluve 1260/15 CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislava neurčito 19.6.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 1 k zmluve 1257/15 CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislava neurčito 19.6.2015
pdf-icon-small Sponzorská zmluva na vecný dar Hakel Slovakia s.r.o., Svätoplukova 26, 040 01 Košice   30.6.2015
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 6.7.2015
pdf-icon-small Zmluva o výpožičke v II. rade Jozef Habovský - HajCo, Západ 1144/20, 028 01 Trstená do 17.7.2015 6.7.2015
pdf-icon-small Zmluva o spolupráci  TransData s.r.o., Jšíkova 2, 821 03 Bratislava neurčito  8.7.2015
pdf-icon-small Dodatok k zmluve o spolupráci  TransData s.r.o., Jšíkova 2, 821 03 Bratislava neurčito  8.7.2015
pdf-icon-small Dealerská zmluva ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33 Bratislava neurčito 14.7.2015
pdf-icon-small Darovacia zmluva Siemens s.r.o., Lamačská 841 04 Bratislava neurčito 21.09.2015
pdf-icon-small Dodatok č.6 k zmluve 200589/2175 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo 1.9.2015 do 31.8.2017 21.09.2015
pdf-icon-small Dodatok č.6 k zmluve 20041123/971 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo 1.9.2015 do 31.8.2017 21.09.2015
pdf-icon-small Zmluva o spolupráci Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 25.-26.9.2015 25.9.2015
pdf-icon-small Nájomná zmluva Vzdelávacie aregeneračné centrum s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry 18.9.2015 do 20.09.2015 24.9.2015
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 10.10.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 7 k zmluve č. 20041123/971 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo neurčito 6.11.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 8 k zmluve č. 20041123/971 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo neurčito 6.11.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 7 k zmluve č. 200598/2175 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo neurčito 6.11.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 8 k zmluve č. 200598/2175 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo neurčito 6.11.2015
pdf-icon-small Dohoda o splupráci Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo neurčito 6.11.2015
pdf-icon-small Zmluva o spolupraci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava do 9.12.2015 4.12.2015

     

                                                                                               

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná