Zmluvy 2014

Zmluvy od 15.1.2012 (Excel)

PDF

Názov

Dodávateľ

Doba trvania Dátum zverejnenia
pdf-icon-small Zmluva o nájme nebytových priestorov Ladislav Húska ,Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín od 1.1.2014 do 31.12.2015 3.1.2014
pdf-icon-small Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zneškod. komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Július Murár a Anna Murárová od 1.1.2014 do 31.12.2014 13.1.2014
pdf-icon-small Zmluva o prevode majetku štátu NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava neurčito 13.1.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 15.1.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 15.1.2014
pdf-icon-small Zmluva o odvoze a likvidácii kuchynského odpadu Ján Knížacký od 1.1.2014 do 31.12.2014 15.1.2014
pdf-icon-small Dodatok k zmluve EL NN 12-065/2012 Komterm Slovensko, Na stanicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2015 11.2.2014
pdf-icon-small Dodatok k zmluve EL NN 12-066/2012 Komterm Slovensko, Na stanicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2015 11.2.2014
pdf-icon-small Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina

6.3.2014

 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 474/14

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 475/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 476/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 477/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 478/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 479/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 480/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 481/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 14.3.2014
pdf-icon-small

Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže "Kreativita mladých grafikov 2014"

Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina

od 1.1.2014 do 31.12.2014

3.4.2014
pdf-icon-small Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže "Metamorfózy dreva  2014" Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2014 3.4.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 11.4.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 5.5.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí poradenských služieb ZEK Slovakia, s.r.o., MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad

od 26.05.2014 do 31.08.2015

28.05.2014
pdf-icon-small Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná

25.4.2014

28.4.2014
pdf-icon-small  Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná 24.4.2014 28.4.2014
pdf-icon-small  Kúpna zmluva Ján Janouš 10.4.2014 19.4.2014
pdf-icon-small Zmluva o preprave osôb Juraj Tlach, Kukučínova 399/3, 027 44 Tvrdošín 19.5.2014 17.6.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí grantu NAP Erasmus OZ, Svoradova 1, 811 03 Bratislava  1.7.2014 do  30.6.2015 28.8.2014
pdf-icon-small Zmluva o dielo Exellens, s.r.o., Jána Hollého 588, 027 43 Nižná od 2.9.2014 do 10.9.2014 12.9.2014
pdf-icon-small Dohoda o ukončení odberu el. energie VSP Komterm Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09  Žilina 19.9.2014 6.10.2014
pdf-icon-small Dohoda o ukončení odberu tep. energie VSP Komterm Slovensko a.s. Na stanicu 22, 010 09  Žilina 19.9.2014 6.10.2014
>pdf-icon-small Zmluva o výpožičke MŠVVŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava neurčito 10.10.2014
pdf-icon-small Zmluva o dodávke tovaru a služieb Jinex, s.r.o., M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina od 27.10.2014 do 27.10.2015 5.11.2014
pdf-icon-small Kúpna zmluva PC Slovakia, Malý rad 129/20, Trstená 14.11.2014 16.11.2014
pdf-icon-small  Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb EDU CER, s.r.o., Antolská 4, 851 07 Bratislava    18.11.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie, Gorkého 9, 816 03 Bratislava do 31.12.2014 1.12.2014
pdf-icon-small Dodatok k zmluve o účasti na projekte 23167/26120130325 MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava   1.12.2014
pdf-icon-small Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. EL NN 12-066/2012 Komterm Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09  Žilina do 31.12.2015 14.12.2014
pdf-icon-small Dodatok k zmluve 42601901 KONICA MINOLTA, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava do 31.12.2015 22.12.2014
pdf-icon-small Dodatok č. 5 k zmluve č. 200598/2175 DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo neurčito 22.12.2014
pdf-icon-small Dodatok č. 5 k zmluve č. 20041123/971 DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo neurčito 22.12.2014
pdf-icon-small Zmluva o vykonávaní deratizačných a dezinsekčných prácach DERATO, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín neurčito 29.12.2014

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná