Zmluvy 2013

Zmluvy od 15.1.2012 (Excel)

PDF

Názov

Dodávateľ

Doba trvania Dátum zverejnenia
pdf-icon-small Zmluva o vykonávaní a úhrade za poskytovaní za služby Olejník Juraj, Západ 1056/13 - 26, 028 01 Trstená

od 01.01.2013 do 31.12.2013

1.1.3013
pdf-icon-small Servis a údržba zariadenia Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava

od 01.01.2014 do 31.12.2014

1.1.2013
pdf-icon-small Mandátna zmluva Star EU, a.s., Vlčkova 51, Bratislava, Staré mesto 29.01.2013 do /na dobu určitú/ 29.1.2013
pdf-icon-small Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

Divadelné centrum Martin, A Kmeťa 28, 036 01 Martin

29.4.2013 20.2.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančnéhoo daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 20.3.2013 25.3.2013
pdf-icon-small Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná 26.4.2013 28.4.2013
pdf-icon-small Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná 25.4.2013 28.4.2013
pdf-icon-small Darovacia zmluva Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 84302 Bratislava 7.5.2013 9.5.2013
pdf-icon-small Elektronický systém testovania 1251/2013 NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 30.11.2015 20.8.2013
pdf-icon-small Elektronický systém testovania 1252/2013 NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 30.11.2015 20.8.2013
pdf-icon-small Zmluva na vydanie palivovej karty Slovnaft a.s., 824 12 Bratislava

13.8.2013 do /

na dobu určitú/

21.8.2013
pdf-icon-small Otvorenie a vedenie bežného účtu VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25 4.9.2013 10.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o prenájme mot. vozidla Ladislav Húska ,Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín od 1.8.2013 do 31.7.2016 10.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytovaní dátových služieb 200598_2175 DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 3.9.2013 12.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytovaní dátových služieb 20041123_971 DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 3.9.2013 12.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytovaní dátových služieb 20110622_19040 DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 3.9.2013 12.9.2013
pdf-icon-small Rámcová kúpna zmluva EZaL, Renáta Zacharová, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina  28.2.2014 25.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava  9.9.2013 30.9.2013
pdf-icon-small Kúpna zmluva Ján Janouš  25.9.2013 23.9.2013
pdf-icon-small  Zmluva o poskytnutí dotácie  ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina  30.11.2013 30.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o spolupráci Únia nevidiacich a slsbozrakých Slovenska do 4.10.2013 30.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 30.9.2013 2.10.2013
pdf-icon-small Konica Minolta prenájom Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava 48 mesiacov 3.11.2013
pdf-icon-small Konica Minolta prenájom Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava 48 mesiacov 3.11.2013
pdf-icon-small Konica Minolta prenájom Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava 12 mesiacov 22.11.2013
pdf-icon-small Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s, Hodžova 11, 010 11 Žilina 16.12.2013 18.12.2013
pdf-icon-small Prenájom zariadení LBA s.r.o, Nová Doba 497, 027 43 Nižná 13.12.2013 18.12.2013
pdf-icon-small Prenájom zariadení LBA s.r.o, Nová Doba 497, 027 43 Nižná 13.12.2013 18.12.2013
pdf-icon-small Prenájom zariadení LBA s.r.o, Nová Doba 497, 027 43 Nižná 13.12.2013 18.12.2013
pdf-icon-small Dodatok k zmluve TE 02-065-06 Komterm, Na stanicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2014 20.12.2013
pdf-icon-small Dodatok k zmluve TE 02-066-06 Komterm, Na stanicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2014 20.12.2013

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná