Zmluvy 2011

Zmluvy do 15.1.2012              Zmluvy od 15.1.2012 

PDF

Názov

Dodávateľ

Doba účinnosti Dátum zverejnenia
pdf-icon-small Mobilita Leonardo da Vinci Sl. akad. asoc. pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživ. vzdelávania

1.1.2011 - 25.3.2011

1.1.2011
pdf-icon-small Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zneškod. komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Július Murár a Anna Murárová 1.1.2011 - 31.12.2011 1.1.2011
pdf-icon-small Zmluva o nájme nebytových priestorov Veronika Brunčáková 1.1.2011 - 31.12.2011 1.1.2011
pdf-icon-small Zmluva o nájme nebytových priestorov Ladislav Húska 1.1.2011 - 31.12.2011 1.1.2011
pdf-icon-small Zmluva o nájme nebytových priestorov Alojz Dulík 1.3.2011 - 31.12.2011 1.3.2011
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte Dexia banka Slovensko a.s. 5.1.2005 5.1.2011
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte Dexia banka Slovensko a.s. 25.5.2005 5.1.2011
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte Dexia banka Slovensko a.s. 5.1.2005 5.1.2011
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte Dexia banka Slovensko a.s. 5.1.2005 5.1.2011
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte VUB a.s. 14.1.2011 15.1.2011
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte VUB a.s. 14.1.2011 15.1.2011
pdf-icon-small Zmluva o nájme nebytových priestorov LBA s.r.o.

1.1.2012 - 31.12.2012

31.12.2011
pdf-icon-small Zmluva o nájme nebytových priestorov Veronika Brunčáková 1.1.2012 - 31.12.2014 31.12.2011
pdf-icon-small Zmluva o nájme nebytových priestorov Ladislav Húska 1.1.2012 - 31.12.2012 31.12.2011
pdf-icon-small Likvidácia a odvoz kuchynského odpadu Ján Knížacký 1.1.2012 - 31.12.2012 31.12.2011
pdf-icon-small Uskladnenie a odvoz kom. odpadu Július Murár a Anna Murárová 1.1.2012 - 31.12.2012 31.12.2011

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná