Vyhodnocovacie správy školy

Vyhodnocovacie správy sú vypracované v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 a v súlade s usmernením zriaďovateľa školy.

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2015/2016 zo dňa 24.10.2016.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2015/2016 zo dňa 24.10.2016.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2014/2015 zo dňa 27.10.2015.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2013/2014 zo dňa 28.10.2014.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2012/2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2012/2013 zo dňa 25.10.2013.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2011/2012 zo dňa 23.10.2012.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2010/2011

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2010/2011 zo dňa 26.10.2011.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2009/2010

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2009/2010 zo dňa 24.9.2010.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2008/2009

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2008/2009

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2008/2009.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2007/2008

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2007/2008

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2007/2008.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2006/2007

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2006/2007

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2006/2007 zo dňa 26.10.2007.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2005/2006 zo dňa 20.10.2006.

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Správa k hospodáreniu za rok 2014

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Správa k hospodáreniu za rok 2013

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Správa k hospodáreniu za rok 2012

 

Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006

 

Správa k hospodáreniu za rok 2011

 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná