Cenník služieb

Škola

Prenájom triedy na 1,5 hod. po 15.00 hod. 6,50 €
Prenájom telocvične na 1 hod. po školských aktivitách 9,00 €
Prenájom veľkej klubovne na 8 hod. šk. deň 30,50 €
Kopírovanie pri 5% pokrytí:
A4 jedna strana 0,07 €
A4 obojstrane 0,10 €
A3 jedna strana 0,10 €
A3 obojstrane 0,13 €
Opravy - služby pre žiakov pri spôsobení škody
Zámok na šatňovú skrinku 5,00 €
Sklo na okno (sklo + tmel za 1m2) 13,50 €
Sedátko na stoličku HOLANĎANKA 5,30 €
Operadlo na stoličku HOLANĎANKA 3,80 €
Zámok dverový 7,80 €
Kľučka, štítok na dvere 6,70 €

Školský internát

Ubytovanie študentov stredných škôl v ŠI pre 1 os./mes. 15,00
Strava študenta Spojenej školy (príspevok zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín) 1 os./deň
Raňajky 1,31 €
Obed 1,38 €
Večera 1,27 €
Turistické ubytovanie v ŠI pre 1 os./noc 6,00 €
   
Strava na oslavy, svadby, stužkové a pod., podľa požiadaviek - samostatné kalkulácie            ?

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná