Organizácia školského roka 2019/2020 v SŠ Nižná

Organizácia školského roka 2019/2020 v SŠ Nižná

 

 • Školský rok sa začína 1.  septembra 2019.
 • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
 • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2020 (piatok). 
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4.  februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok). 

 

Prázdniny 

 • jesenné prázdniny  30. október 2019 – 31. október 2019,  vyučovanie sa začne 04. novembra 2019 (pondelok),
 • vianočné prázdniny - 23. december 2019 - 7. január 2020, vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda),
 • polročné prázdniny –  3. február 2020 (pondelok), vyučovanie začne 4. februára 2020 (utorok),
 • jarné prázdniny  24. februára – 28. februára 2020, vyučovanie sa začne 02. marca 2020, 
 • veľkonočné prázdniny - 9. apríl 2020  14. apríl 2020, vyučovanie sa začína 15. apríla  2020 (streda),
 • letné prázdniny - 1. júl 2020 - 31. august 2020. Začiatok vyučovania – 2. septembra 2020.

 

Klasifikačná pedagogická rada  

 • Polročná 29. január 2020- dátum vydania vysvedčenia 31. január 2020
 • Koncoročná 25. jún 2020 -  dátum vydania vysvedčenia 30. jún 2020 

Maturitná skúška  

 Riadny termín: 

 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS zo SJL -  17. marca 2020 (utorok)
 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS z ANJ, NEJ -  18. marca 2020 (streda)
 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS z MAT -  19. marca 2020 (štvrtok)
 • Praktická časť odbornej zložky -  11. mája 2020 do 15. máj 2020
 • Ústna forma internej časti  25. máj 2020 – 29. máj 2020 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná