×

Poznámka

SlideshowFx Plugin: HTTP error 404 - Not Found

Kreativita mladých grafikov 2018

 

X. ročník Kreativity mladých grafikov

 

Uplynul ďalší rok a opäť prišiel čas dať priestor na vyjadrenie svojej kreativity a fantázie mladým umelcom. Mesiac apríl sa už tradične spája s touto súťažou a inak tomu nebolo ani tento rok. Tento ročník súťaže však bol o čosi iný a výnimočnejší ako tie ostatné. Veľké písmeno X, ktoré je zároveň rímskym označením pre číslo 10 sa stalo dôstojným reprezentantom jubilejného výročia súťaže. Novovytvorené logo súťaže a netradičný štvorcový formát katalógu víťazných prác, len ďalej  podčiarkujú výnimočnosť tohto ročníka. X. ročník so sebou priniesol aj skvelé výsledky. Do súťaže sa spolu zapojilo viac ako 12 stredných škôl z celého Slovenska a bolo zaslaných takmer 140 súťažných prác. Toto obrovské číslo nie je len vyjadrením veľkého záujmu zo strany mladých kreatívcov, ale zároveň vyjadruje akú neľahkú úlohu mala porota pri výbere prác. Vďaka vysokej kvalite súťažných prác bolo udelených 41 diplomov vrátane čestných uznaní a špeciálnych cien. Prvou odmenou za skvelú prácu bol výnimočný zážitok. Tým zážitkom bola atraktívna a špeciálna prehliadka Oravského hradu bez davu turistov mimo turistickej sezóny. Okrem prehliadky sa žiaci zúčastnili výtvarného workshopu v rytierskej sále Oravského hradu. Veľkým dňom pre všetkých ocenených kreatívcov bol piatok 27. 04. 2018. Mladí tvorcovia si v tento deň počas slávnostného ceremoniálu v hoteli Arman v Nižnej prevzali ceny za svoju skvelú prácu. Slávnostný ceremoniál udeľovania cien otvoril úvodným slovom riaditeľ SŠ Nižná. Pozvanie prijala aj vzácna návšteva z odboru školstva a športu, Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Katarína Štalmachová. Po odovzdaní ocenení nasledovala vernisáž s občerstvením a otvorenie výstavy víťazných prác z X. ročníka celoslovenskej súťaže Kreativita Mladých grafikov 2018. Výstava sa nachádza v priestoroch vestibulu OcÚ Nižná, ktorú si môžete pozrieť do 31.05. 2018.

 

 

 

Mgr. Katarína Kovalčíková, Mgr. Marek Medvecký

 

{sfx ...}

 

Kreativita mladých grafikov

"Orbis Pictus"

propozície súťaže

 

Kreativita mladých grafikov je súťaž spojená s tvorivými dielňami. Vznikla s cieľom prezentácie výsledkov tvorby mladých grafikov, propagačných grafikov, fotografov a dizajnérov, z potreby zvýraznenia práce stredných umeleckých škôl a združených stredných škôl s umeleckým zameraním a v neposlednej miere ako podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu u mladého človeka. Je založená na systematickej individuálnej práci s talentovanými žiakmi.

Vyhlasovateľ podujatia:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usporiadateľ súťaže:

Spojená škola, Hattalova 471 , 027 43

Organizačná zložka: Stredná umelecká škola

Evidenčný list:

  1. Meno, priezvisko, vek súťažiaceho
  2. Názov práce
  3. Technika a rok vzniku práce (práca nesmie byť staršia ako jeden rok)
  4. Meno pedagóga
  5. Úplná adresa súťažiaceho
  6. Úplná adresa školy
  7. Emailová adresa školy

Evidenčný list musí byť pripevnený k práci v ľavom dolnom rohu tak, aby sa pri manipulácii nestratil. Zaslané súťažné práce nesmú presahovať formát A2 a nesmú byť adjustované. Škola musí k prácam priložiť celkový zoznam zaslaných súťažných prác. Evidenčný list je potrebné napísať v programe Microsoft Word, aby nedochádzalo k zámene mena a priezviska autora. Práce vyhotovené v elektronickej podobe prosím Vás zašlite aj na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Do celoslovenského kola postupujú prvé tri víťazné práce v jednotlivých kategóriách zo školských kôl, spolu teda 18 súťažných prác. Uzávierka súťaže bude dňa 29.2.20 18. Pre víťazov v jednotlivých kategóriách budú usporiadané tvorivé dielne a pre pedagógov stredných škôl s umeleckým zameraním odborný seminár a zaujímavý program. Predpokladaný termín vernisáže a odovzdávania cien: 27. apríl2018. Predpokladaný termín tvorivých dielní pre víťazov a termín odborného seminára pre pedagógov: 26.- 27. apríl2018.

Súťažná prehliadka "KMG" prebieha v nasledovných kategóriách:

Kategória "A" Obalový materiál

Kategória "B" Plagátová tvorba a logo

Kategória "C" Malé grafické formy (ex libris, grafiky s rozmermi 12xl2 cm)

Kategória "D" Ilustrácia

Kategória "E" Fotografia

Kategória "F" Voľná grafická tvorba (max A4)

Práce môžu byť vyhotovené v týchto grafických technikách:

1, tlač z hÍbky: suchá ihla, lept

2, tlač z výšky: drevoryt, drevorez, linoryt, linorez

3, tlač z plochy: litografia, monotypia

4, počítačová grafika

5, fotografia

Zaslané súťažné práce zostávajú v depozitári Spojenej školy v Nižnej. Škola si vyhradzuje právo na ich reprodukovanie v masovokomunikačných prostriedkoch a v publikovaných odborných prácach.

Katalóg:

Zostavovateľom katalógu je Spojená škola, Hattalova 471 , 027 43 Nižná. Katalóg bude obsahovať práce ocenených autorov. Na jeho vydanie prispieva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, preto majú ocenení autori súťaže a zúčastnené školy právo na jeden katalóg zdarma.

Súťažné práce prechádzajú výberom, za ktorý zodpovedá výberová komisia menovaná MŠVV a Š SR. Porota rozhodne o udelení cien v jednotlivých kategóriách, pričom má právo niektorú z cien neudeliť alebo rozdeliť medzi viacerých autorov.

 

 

Spojená škola, Hattalova 471 , 027 43 Nižná

Stredná umelecká škola, Hattalova 4 71 , 027 43 Nižná

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná