×

Poznámka

SlideshowFx Plugin: HTTP error 404 - Not Found

KMG 2017

  Posledný aprílový piatok bol dňom, kedy na našej škole vyvrcholil 9. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Kreativita mladých grafikov pod názvom „Múza“. Do súťaže sa prihlásilo 15 stredných umeleckých škôl. Odborná porota sa musela doslova  popasovať s približne dvoma stovkami výtvarných prác a nebolo ľahké vybrať tie najlepšie. Umelecká aj technická úroveň prác bola na vysokej úrovni.

     Pre pozvaných výhercov bolo deň predtým pripravené aj pútavé podujatie, ako bonbónik prednáška  venovaná modernému výtvarnému umenia od známeho výtvarného historika a kritika umenia PhDr. Ľubomíra Podušela CSc. z Bratislavy.

    Potom nasledovala tvorivá dielňa – workshop na tému „Moje druhé ja“, kde si súťažiaci preukázali svoje znalosti a kreatívny prístup k zadanej téme. A v piatok bol ten najslávnostnejší deň. Po kultúrnom programe si ceny prevzalo 20 súťažiacich z rúk p.riad. školy Ing. P. Smolára a  predsedu poroty doc.akad.mal. P. Ruska. Žiaci Strednej umeleckej školy obstáli výborne. Získali nasledujúce ceny a ocenenia. Gratulujeme. Do ďalšieho ročníka im prajeme veľa inšpirácie a tvorivých síl pri realizácií ďalších výtvarných prác.

Alexandra Chorvátová 3. miesto - kat.  Obalový materiál, Mária Kekeláková 2.miesto kat.- Malé grafické formy,Mária Kekeláková a Barbora Kopilcová 3.miesto kat. - Fotografia. Čestné uznanie si odniesli: Matúš Djubašák, Lucia Frančeková, Bianka Ivanová, Alexandra Chorvátová a Barbora Kopilcová.

Facebook

                                                                                                                       /sk/

{sfx ...} 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná